Jolanta Dworakowska - Dojlida
Dzień 1 2 3 4 5 6
Pn wf wf wf wf gim.korek. gim.korek.
7c,7d 7b 4a 6a 1a,1d,2c,2f 3a,3b,3c
dz dz   chł    
s.mała s2   s1 s.gimn.1 s.gimn.1
Wt zaj.wych. wf wf      
6a 7c,7d 6a
  dz chł
117 s3 s3
Śr wf wf wf wf gim.korek. gim.korek.
6a 7c,7d 4a 7b 1b,2e,3d 1c,2a,2b,2d
chł dz   dz    
s.mała aula s2 s3 s.gimn.1 s.gimn.1
Czw       wf wf wf
7b 4a 7c,7d
dz   dz
s2 aula aula
Pt wf wf   wf    
6a 7b 4a
chł dz  
s3 s1 aula