Anna Grądzka
Dzień 1 2 3 4 5
Pn wf edu. wczesn.   edu. wczesn.  
2f 2f 2f
     
sala gim 2 3 3
Wt edu. wczesn. edu. wczesn.      
2f 2f
   
3 3
Śr edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. zaj. rozw.
2f 2f 2f 2f 2f
         
3 3 3 3 3
Czw edu. wczesn. wf   edu. wczesn.  
2f 2f 2f
     
3 sala gim 2 3
Pt wf edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
2f 2f 2f 2f 2f
         
sala gim 2 3 3 3 3