Wspomnienie o Patronie Szkoły

         Rok 2011 jest dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Choroszczy - rokiem wyjątkowym.

         Obchodzimy w nim - 3 sierpnia - 110 rocznicę urodzin, a także - 28 maja - 30 rocznicę śmierci naszego Patrona - Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

         Prymas Tysiąclecia to wielki człowiek naszych czasów. Po trzydziestu latach od śmierci Kardynała Wyszyńskiego dobiega końca rzymski etap jego procesu beatyfikacyjnego.

"Był to nie tylko wielki mąż stanu, ale człowiek święty" - mówi o Prymasie Wyszyńskim kardynał Kazimierz Nycz.

         Uczniowie gimnazjum są dumni ze swego Patrona, bardzo cenią sobie jego słowa, szczególnie te wypowiedziane do nich:

         "Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w  sobie  coś  z orłów! - serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą."

         Słowa te, będące podwaliną szkolnego Plebiscytu Orliki stały się mottem postępowania gimnazjalistów, nacechowanego dążeniem ku doskonałości, poprzez wytrwałą, codzienną pracę nad kształtowaniem swoich charakterów. Wsparcie moralne i duchowe naszego Wielkiego Patrona pozwala już w młodym wieku poczuć się jak przywołane w jego słowach orły, które łapiąc korzystny wiatr w żagle, szybują wysoko, hen, ku świetlanej przyszłości.

          W poniedziałek, 30 maja 2011 roku oczekujemy wizyty Jego Ekscelencji Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Pragniemy, aby stał się pierwszym recenzentem montażu słowno - muzycznego, który uczniowie klas II Naszego Gimnazjum przygotowują na Święto Patrona Szkoły w dniu 8.06.2011.

Projekty Archiwum Ważne strony Dziennik elektroniczny Kontakt

Zespół Szkół w Choroszczy 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.