Damian Potocki laureatem konkursu historycznego
"Dlaczego warto pamiętać o Żołnierzach Wyklętych?"
 

 

   W pierwszych dniach kwietnia 2011 roku, uczeń II klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy, Damian Potocki, został laureatem konkursu historycznego "Dlaczego warto pamiętać o Żołnierzach Wyklętych?". Konkurs został zorganizowany przez posła do Parlamentu Europejskiego, Jacka Kurskiego. Celem konkursu było promowanie Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", który został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku, a także upowszechnienie wiedzy o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia z terenów regionu podlaskiego. Konkurs miał przybliżyć uczniom bohaterów podziemia antykomunistycznego, pogłębić wiedzę o organizacjach niepodległościowych takich jak: Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, Armia Krajowa. Konkurs zorganizowany przez posła Jacka Kurskiego miał za zadanie również pogłębić i umocnić  postawę patriotyzmu wśród młodzieży i zainteresować historią najnowszą Polski.
   Praca konkursowa mogła mieć formę zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji PowerPoint lub eseju. Damian Potocki, pod opieką p. Dariusza Bielawskiego i we współpracy z p. Grzegorzem Krysiewiczem ze Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość "Skała", przygotował prezentację PowerPoint z wywiadem przeprowadzonym z byłym żołnierzem Armii Krajowej, Eugeniuszem Cylwikiem. Damian Potocki uczestniczył w rozmowie z p. Eugeniuszem Cylwikiem w Rogowie, czego efektem był wywiad i prezentacja konkursowa doceniona przez jury.
Efektem wytężonej pracy Damiana było zajęcie czołowego miejsca w konkursie i otrzymanie nagrody głównej, czyli kilkudniowego wyjazdu do Brukseli. W trakcie wyjazdu uczeń będzie miał okazję zwiedzić, między innymi, siedzibę Parlamentu Europejskiego. Życzymy udanej wycieczki Damianowi, a wszystkich uczniów naszego Zespołu Szkół w Choroszczy zachęcamy do podobnej aktywności.
Dariusz Bielawski

Zespół Szkół w Choroszczy 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.