MATURA PISEMNA

Przedmiot

Data egzaminu

Godz. rozpoczęcia

Czas trwania

Język angielski -
poziom podstawowy

06.05.2011

900

120 minut

Wiedza o społeczeństwie -
poziom rozszerzony

09.05.2011

900

180 minut

Biologia -
poziom rozszerzony

10.05.2011

900

150 minut

Geografia -
poziom podstawowy

13.05.2011

900

120 minut

Język rosyjski -
poziom podstawowy

16.05.2011

900

120 minut

Chemia -
poziom rozszerzony

18.05.2011

1400

150 minut

 

MATURA USTNA

Przedmiot

Data egzaminu

Godz. rozpoczęcia

Język polski

11.05.2011

1000

Język angielski

19.05.2011

800

Język rosyjski

23.05.2011

830

Zespół Szkół w Choroszczy 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.