W ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Samorząd terytorialny dawniej a dziś" 25 listopada 2019 r. gościliśmy w naszej szkole pana Jana Romańczuka, który w latach 1979-1983 pełnił funkcję Naczelnika Miasta i Gminy Choroszcz.


Pan Jan w barwny i ciekawy sposób przedstawił uczniom rzeczywistość PRL i rolę jaką w tym czasie pełniły władze gminy. Opowiadał o swoich sukcesach, mówił też o sytuacjach trudnych, szczególnie utkwiły nam w pamięci wspomnienia związane z wprowadzeniem stanu wojennego i kryzysem gospodarczym. Dziś trudno sobie wyobrazić, że o zakupie materiałów budowlanych, węgla, ciągnika decydowały władze gminy. Bardzo interesujące okazały się wspomnienia dotyczące zaangażowania społecznego oraz współpracy z Radą Narodową. W tym okresie swoją działalność rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, reaktywowano klub sportowy "Narew", organizowano dożynki gminne a wiele inwestycji udało się przeprowadzić dzięki czynom społecznym. Wywiad przeprowadzili uczniowie klasy VIII c Nel Drozdowska, Anna Zajkowski, Mateusz Kondraciuk, Jakub Ryniejski.
Beata Jabłońska